ReadyPlanet.com
dot
dot
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
dot
bulletอำเภอเมือง
bulletอำเภอท่าแซะ
bulletอำเภอปะทิว
bulletอำเภอสวี
bulletอำเภอทุ่งตะโก
bulletอำเภอหลังสวน
bulletอำเภอละแม
bulletอำเภอพะโต๊ะ
dot
ข้อมูลชุมพร
dot
bulletปฏิทินท่องเที่ยวชุมพร
bulletข้อมูลที่พัก
bulletข้อมูลร้านอาหาร
bulletข้อมูลการเดินทาง
dot
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2555
dot
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
bulletสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
bulletกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง NBT
bulletเว็บจังหวัดชุมพร
งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน article

        

        

          เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวนซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำ จึงมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกัน และต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้น 

                     จังหวัดชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดโครงการงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่ และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ในวันที่ 24-28 ตุลาคม 2553 ณ พื้นที่เทศบาลอำเภอหลังสวน และ แม่น้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอหลังสวนและจังหวัดชุมพร

   : จากข่าวประชาสัมพันธ์ททท.สำนักงานชุมพร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
เทศกาลงานประเพณี

การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง article
ดูนกเหยี่ยวอพยพ จังหวัดชุมพร article
งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

                   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ศาลากลางชั้น 4 ถนนไตรรัตน์ อ.เมือง จ.ชุมพร

                          โทรศัพท์ 077-504940 โทรสาร 077-511730 e-mail chumphon@mots.go.th